Masz pytania, zadzwoń! +48 89 715 08 00

Neoroof Fireproof REI30 NRO

System Neoroof Fireproof REI 30 NRO to kompleksowe, nowatorskie rozwiązanie ocieplenia dachu płaskiego uwzględniające bezpieczeństwo pożarowe, wytrzymałość mechaniczną izolacji, obciążenie konstrukcji i doświadczenia eksploatacyjne.

System Neoroof Fireproof REI 30 NRO, w którym do izolacji dachów płaskich wykorzystywane są płyty z wełny skalnej i płyty styropianowe Neodach REI 30 NRO pozwala na znaczące zmniejszenie ograniczeń oraz optymalne wykorzystanie zalet obu materiałów izolacyjnych. Kompleksowe i racjonalne rozwiązanie tej aplikacji pozwala uzyskać szereg korzyści ekonomicznych, przeciwpożarowych, eksploatacyjnych i użytkowych.

Zalety systemu Neoroof Fireproof REI 30 NRO:

  • odporność ogniowa przekrycia REI 30 – dzięki wykonaniu spodniej warstwy z płyt z wełny skalnej o klasie reakcji na ogień A1
  • duża wytrzymałość mechaniczna – dzięki użyciu płyty styropianowych Neodach REI 30 NRO o lepszych parametrach mechanicznych niż płyty z wełny skalnej i dużo wyższej odporności na obciążenia punktowe
  • zmniejszenie obciążeń konstrukcyjnych – wykonanie wierzchniej warstwy z płyt styropianowych Neodach REI 30 NRO to 3 x mniejszy ciężar izolacji w porównaniu do standardowego dachu ocieplonego płytami z wełny skalnej
  • oszczędność zużycia stali konstrukcyjnej i blachy, jako części nośnej przekrycia z uwagi na zmniejszenie obciążeń całkowitych dachu
  • zmniejszenie kosztów zamocowania mechanicznego termoizolacji (możliwość zastosowania dłuższych tulei i krótszych blachowkrętów)z uwagi na większą sztywność płyt styropianowych Neodach REI 30 NRO
  • łatwość montażu – mniejsza waga i łatwość obróbki płyt styropianowych Neodach REI 30 NRO pozwala na łatwiejszy i szybszy montaż
  • bezpieczeństwo montażu – z uwagi na przykrycie płyt z wełny mineralnej płytami styropianowymi Neodach REI 30 NRO ogranicza się pylenie, na skutek mechanicznego łamania włókien z wełny mineralnej i ich rozprzestrzeniania na skutek wywiewania przez wiatr
  • łatwość profilowania spadków – zarówno w procesie fabrycznym jak i na budowie
  • bardzo dobre właściwości termoizolacyjne całego układu
  • dostępność i krótki czas realizacji dostaw systemu