Masz pytania, zadzwoń! +48 89 715 08 00

Neodyfuzja Super 040 λ ≤0,040

EPS EN 13163 T1-L2-W2-Sb5-P5-BS100-DS(N)2-DS(70,-)1-TR100-MU5

Paroprzepuszczalne płyty fasadowe Neodyfuzja Super 040 są pierwszym wyrobem styropianowym z zadeklarowanym na tak niskim poziomie współczynnikiem oporu dyfuzyjnego pary wodnej na polskim rynku. Paroprzepuszczalne płyty fasadowe Neodyfuzja są absolutną nowością na rynku w których proces odprowadzania pary wodnej z przegrody dokonuje się poprzez krawędzie płyt, efekt ten uzyskuje się poprzez odpowiednie mocowanie płyt na ścianie. Dzięki specjalnemu ukształtowaniu krawędzi charakteryzują się prawie dziesięciokrotnie wyższą paroprzepuszczalmością w porównaniu do płyt standardowych, współczynnik oporu dyfuzyjnego paroprzepuszczalnych płyt fasadowych Neodyfuzja µ wynosi poniżej 5. Wysoka paroprzepuszczalność płyt Neodyfuzja, zastała potwierdzona wynikami badań Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie. Produkowane są o grubościach 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20 cm. Unikatowy kształt płyt z grupy Neodufuzja zastał zarejestrowany i opatentowany w Urzędzie Patentowym RP.

ZASTOSOWANIE WYROBU:

  • do ocieplanie ścian zewnętrznych budynków według złożonego systemu ocieplania ścian zewnętrznych budynków ETICS (metoda lekka-mokra, BSO – bezspoinowe systemy ociepleń) w sposób zapewniający odprowadzenie pary wodnej z przegrody
  • do termoizolacji ścian świeżo wzniesionych w sposób umożliwiający szybkie odprowadzanie wody technologicznej z przegrody (nie możliwe do uzyskania przy zastosowaniu standardowych płyt styropianowych)
  • do termoizolacji fasad mokrych, zawilgoconych
  • do renowacji istniejących systemów ociepleń wg zasady „styropian na styropian” umożliwiający zapewnienie wysychania zawilgoconych starych dociepleń.