Masz pytania, zadzwoń! +48 89 715 08 00

Neodyfuzja Graphite 031 λ ≤0,031

EPS EN 13163 T1-L2-W2-Sb5-P5-BS100-DS(N)2-DS(70,-)1-TR100-MU5

Paroprzepuszczalne płyty fasadowe Neodyfuzja Graphite 031 są pierwszym wyrobem styropianowym z zadeklarowanym na tak niskim poziomie współczynnikiem oporu dyfuzyjnego pary wodnej na polskim rynku. Paroprzepuszczalne płyty fasadowe Neodyfuzja są absolutną nowością na rynku w których proces odprowadzania pary wodnej z przegrody dokonuje się poprzez krawędzie płyt, efekt ten uzyskuje się poprzez odpowiednie mocowanie płyt na ścianie. Dzięki specjalnemu ukształtowaniu krawędzi charakteryzują się prawie dziesięciokrotnie wyższą paroprzepuszczalmością w porównaniu do płyt standardowych, współczynnik oporu dyfuzyjnego paroprzepuszczalnych płyt fasadowych Neodyfuzja µ wynosi poniżej 5. Wysoka paroprzepuszczalność płyt Neodyfuzja, zastała potwierdzona wynikami badań Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie. Produkowane są o grubościach 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20 cm. Unikatowy kształt płyt z grupy Neodufuzja zastał zarejestrowany i opatentowany w Urzędzie Patentowym RP.

ZASTOSOWANIE WYROBU:

  • do ocieplanie ścian zewnętrznych budynków według złożonego systemu ocieplania ścian zewnętrznych budynków ETICS (metoda lekka-mokra, BSO – bezspoinowe systemy ociepleń) w sposób zapewniający odprowadzenie pary wodnej z przegrody
  • do termoizolacji ścian świeżo wzniesionych w sposób umożliwiający szybkie odprowadzanie wody technologicznej z przegrody (nie możliwe do uzyskania przy zastosowaniu standardowych płyt styropianowych)
  • do termoizolacji fasad mokrych, zawilgoconych
  • do renowacji istniejących systemów ociepleń wg zasady „styropian na styropian” umożliwiający zapewnienie wysychania zawilgoconych starych dociepleń.

Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości polistyrenu grafitowego charakteryzują się bardzo niskim współczynnikiem przewodzenia ciepła - nieosiągalnym dla styropianu standardowego.

Płyty styropianowe Neodyfuzja Graphite 031 należy chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych podczas transportu, składowania oraz aplikacji. Podczas prac budowlanych zagrożone płaszczyzny należy odpowiednio zabezpieczyć poprzez stosowanie siatek elewacyjnych na rusztowaniach.

 styropian producent