Masz pytania, zadzwoń! +48 89 715 08 00

Neogrunt

emulsja gruntująca

Przeznaczenie:
Emulsja gruntująca NeoGrunt służy do zmniejszania chłonności podłoża przed zastosowaniem zapraw cementowych, w celu zapewnienia im optymalnych warunków wiązania. Jest uniwersalna, może być stosowana wewnątrz i na zewnątrz budynków, na podłoża nieotynkowane (z cegły, pustaków lub bloczków ceramicznych, wapienno-piaskowych), beton, posadzki cementowe, beton komórkowy, tynki cementowe i cementowo-wapienne, płyty gipsowo-kartonowe. Do zastosowań w budownictwie mieszkaniowym, obiektach usługowych, handlowych i użyteczności publicznej.